تقویم پژوهشی


 
رديف تقويم فعاليت حوزه معاونت پژوهشی در سال 1395 زمان اجرا
1 دريافت مستندات پايه‌های تشويقی از هيات مميزه ـ مديريت پژوهشی و مديريت پژوهشهای كاربردی فروردين ماه
2 تقسيم اعتبارات پژوهشی و ابلاغ اعتبار هر دانشكده از رديف‌های پشتيبانی از پايان‌نامه، اعتبارات ارزی، دريافت پروفروما، بررسی در كميته و ارسال به بانک فروردين ماه
3 ارائه آمار عملکرد سال گذشته فروردين ماه
4 ارائه آمار طرح‌های خاتمه يافته سال گذشته فروردين ماه
5 جمع‌بندی فرم‌ها مربوط به طرح‌های پژهشی برتر و امتيازدهی فروردين ماه
6 ارسال فرم مربوط به انتخاب طرح‌های پژوهشی برتر برای مجريان طرح‌های پژوهشی فروردين ماه
7 استخراج مصوبات، شورای پژوهشی ـ شورای مديران، ايمنی، انفورماتيک، شورای نشر، شورای مجلات فروردين ماه
8 اعلام اعتبار ويژه اعضای هيات علمی

اردیبهشت ماه

9 اعطای بن خريد كتاب به دانشجويان اردیبهشت ماه
10 مكاتبه با شورای ترفيع جهت اعطای پايه‌های تشويقی اردیبهشت ماه
11 دريافت مستندات از پژوهشگران برتر منتخب، و ارسال به مركز نشر اردیبهشت ماه
12 توزيع فرم‌های شركت در جشنواره‌ها (رازی ، خوارزمی و ...) خرداد ماه
13 بازرسی شورای ایمنی از آزمایشگاه‌ها خرداد تا تیرماه
14 مکاتبه با دانشکده‌ها جهت معرفی افراد در جشنواره جوان خوارزمی و بین‌المللی خوارزمی تیرماه
15 معرفی كسانی كه در 15 روز تعطيلات مرداد ماه می بايستی در واحد حضور داشته باشند به امور اداری هفته آخر تير ماه
16 برنامه‌ريزی و انجام مقدمات اجرای دوره آموزشی برای دانشجويان ورودی جديد مرداد ماه
17 برنامه ريزی و انجام مقدمات اجرای دوره آموزشی برای دانشجويان ورودی جديد شهريورماه
18 دريافت كتاب‌های اعضای هيات‌علمی كه در ساير مراكز دولتی و خصوصی به چاپ رسيده است (به منظور بررسی كتاب برتر در هفته پژوهش) شهريورماه
19 معرفی دبير هفته پژوهش شهريورماه
20 مکاتبه با دانشکده‌ها جهت معرفی افراد برای جشنواره تجلیل از پژوهشگرا ن و فناوران برتر کشور شهريورماه
21 معرفی برگزیدگان دانشگاه به دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی و بین‌المللی خوارزمی شهريورماه
22 معرفی برگزیدگان جشنواره تجلیل از پژوهشگرا ن و فناوران برتر کشوربه وزارت علوم مهر ماه
23 برگزاری کارگاه آموزشی ثبت اختراع خارجی مهر ماه
24 دريافت مستندات برگزيدگان برای هفته پژوهش آبان ماه
25 معرفی طرح پژوهشی برتر آبان ماه
26 انجام فعاليت‌های لازم جهت مشاركت در برگزاری نمايشگاه هفته پژوهش آبان ماه
27 دريافت مستندات برگزيدگان برای هفته پژوهش آبان ماه
28 معرفی کارشناسان آزمایشگاه نمونه در شورای ایمنی آبان ماه
29 ارسال فرم (ج) طرح تحقيقاتی فرصت مطالعاتی به داوران آبان ماه
30 نظام پيشنهادات (بررسی و انتخاب پيشنهادات برای تسهيل امور و اعطای جايزه به پيشنهادات منتخب) آبان ماه
31 معرفی طرح پژوهشی برتر آبان ماه
32 انجام فعاليت‌های لازم جهت مشارکت در برگزاری نمايشگاه هفته پژوهش آبان ماه
33 معرفی نماينده پژوهشی برای برگزاری نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری آذر ماه
34 برگزاری هفته پژوهش تشويق معرفی مجله نمونه، معرفی كتاب نمونه، معرفی طرح تحقيقاتی نمونه،پايان‌نامه / رساله‌های برتر/ اختراعات آذر ماه
35 معرفی پژوهشگران نمونه (تشويق مقالات كيفی و ...) آذر ماه
36 معرفی پژوهشگران نمونه كشوری آذر ماه
37 برگزاری مراسم نشست پژوهشگران برتر با مديران دانشگاه آذر ماه
38 شركت در نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی در هفته پژوهش آذر ماه
39 معرفی كتابدار نمونه آذر ماه
40 تهيه فهرست كليه برگزيدگان دانشگاه اعم از هيات‌علمی و دانشجو در جشنواره‌های مختلف كشوری به منظور تقدير در هفته پژوهش اسفند ماه
41 دريافت مقالات از دانشكده‌ها جهت پايه‌های تشويقی و محاسبات ساير امتيازات اسفند ماه
42 اعلام تعرفه‌‌های فعاليت‌های پژوهشی اسفند ماه
43 مكاتبه و دريافت مستندات پايه‌های تشويقی (مكاتبه با هيات مميزه/ مديريت پژوهش‌های كاربردی / مديريت پژوهشی) هفته سوم اسفند ماه
44 مكاتبه و دريافت مستندات پايه‌های تشويقی (مكاتبه با هيات مميزه/ مديريت پژوهش‌های كاربردی / مديريت پژوهشی) هفته آخر اسفند ماه
45 برگزاری کرسی نظریه پردازی به صورت فصلی
46 برگزاری کرسی‌های ترویجی به صورت فصلی
47 ساير فعاليت‌ها: اعلام اعتبار ويژه اعضای هيات‌علمی بررسی اساسنامه مراكز تحقيقاتی تصويب و پيشنهاد به هيات رئيسه، بازبينی دستورالعمل‌های پژوهشی - برگزاری جلسات معاونين پژوهشی دانشگاه‌های تهران - انجام مراحل دوره فوق‌ دكتری - پرداخت اعتبار ويژه – تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌های جديد - ارائه گزارش‌های ويژه - ترتيب جلسات مديران گروه‌ها ، مديران پژوهشی و شورای پژوهشی - گزارش مبالغ وصولی -  به روز رسانی سايت پژوهشی